σφαιροποιώ - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφαιροποιώ - translation to English


σφαιροποιώ      
orb
orb      
κυκλώνω, σφαιροποιώ