σφετερίζομαι - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφετερίζομαι - translation to English


σφετερίζομαι      
appropriate, trench, convert, usurp, misappropriate, peculate
usurp      
v. σφετερίζομαι
trench      
v. σφετερίζομαι, σκάπτω τάφρο