σφετεριστής ξένης γης - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφετεριστής ξένης γης - translation to English


σφετεριστής ξένης γης      
squatter
squatter      
n. καταπατητής, σφετεριστής ξένης γης