σφιχταγκαλιάζω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφιχταγκαλιάζω - translation to English


σφιχταγκαλιάζω      
embrace tightly, hug
embrace tightly      
σφιχταγκαλιάζω
hug      
v. αγκαλιάζω, σφιχταγκαλιάζω