σφοδρό αίσθημα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφοδρό αίσθημα - translation to English


σφοδρό αίσθημα      
passion
Passion      
n. πάθος, σφοδρό αίσθημα, παραφορά, ντέρτι