σφονδύλι - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφονδύλι - translation to English


σφονδύλι      
verticil
verticil      
n. σφονδύλι, στροφή