σφουγγίζω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφουγγίζω - translation to English


σφουγγίζω      
wipe
wipe      
v. απομάσσω, σπογγίζω, σκουπίζω, σφουγγίζω