σφραγίσιμος - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σφραγίσιμος - translation to English


σφραγίσιμος      
sealable
sealable      
adj. σφραγίσιμος