σχήμα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχήμα - translation to English


σχήμα         
form, shape
take shape      
παίρνω σχήμα
γωνιώδες σχήμα      
angularity

Wikipedia

Σχήμα
Η λέξη - όρος σχήμα (εκ του σχειν - αόριστος του ρ. έχω) απαντάται στις ακόλουθες περιπτώσεις: