σχεδίασμα διά γράμματων - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχεδίασμα διά γράμματων - translation to English


σχεδίασμα διά γράμματων      
lettering
lettering      
n. γραφή διά γράμματων, σχεδίασμα διά γράμματων, γράμματα