σχεδιάγραμμα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχεδιάγραμμα - translation to English


σχεδιάγραμμα      
design, drawing, outline, scheme, sketch
φωτογραφικό σχεδιάγραμμα      
blueprint
blueprint      
n. φωτογραφικό σχεδιάγραμμα, προσχέδιο