σχεδιογράφος - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχεδιογράφος - translation to English


σχεδιογράφος      
plotter
plotter      
n. συνωμότης, σχεδιογράφος