σχηματίζω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχηματίζω - translation to English


σχηματίζω      
form, frame, mold, mould
rib      
v. σχηματίζω πλευρές, σχηματίζω ραβδώσεις
σχηματίζω θεωρία      
theorize