σχηματίζω πλευρές - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχηματίζω πλευρές - translation to English


σχηματίζω πλευρές      
rib
rib      
v. σχηματίζω πλευρές, σχηματίζω ραβδώσεις