σχισμή - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχισμή - translation to English


σχισμή      
cleft, fissure, cranny, crevice, placket, rift, slit, slot, split
κάνω σχισμή      
slot
crevice      
n. χαραμάδα, σχισμή, ρωγμή