σχοιματίζων - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχοιματίζων - translation to English


σχοιματίζων      
staker
staker      
n. σχοιματίζων, πασσαλωτής, χορηγός