σχοινί με θηλειά - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχοινί με θηλειά - translation to English


σχοινί με θηλειά      
lariat
lariat      
n. σχοινί με θηλειά
lasso      
n. λάσο, σχοινίο με θηλειά