σχολάρχης - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχολάρχης - translation to English


σχολάρχης      
principal
principal      
n. αρχικό κεφάλαιο, αυτουργός, διευθυντής σχολείου, εντολέας, κεφάλαιο, κύριος, αρχηγός, διευθυντής, σχολάρχης