σχολείο μουσικής - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχολείο μουσικής - translation to English


σχολείο μουσικής      
conservatory
conservatory      
n. θερμοκήπιο, σχολείο μουσικής, ωδείο, δραματική σχολή