σχολική επιτροπή - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχολική επιτροπή - translation to English


σχολική επιτροπή      
school board
school board         
BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF TRUSTEES OF A SCHOOL, LOCAL SCHOOL DISTRICT OR EQUIVALENT
School board; School boards; School authority; School committee; School Board; School trustee; Board of Ed; Board of Education; School Committee; Educational Board; Board of ed; Bd. of Educ.; Board of Ed.; Bd. of education; Bd of Ed
σχολική επιτροπή