σχολικό τρίμηνο - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχολικό τρίμηνο - translation to English


σχολικό τρίμηνο      
terminal
terminal      
n. τέρμα, τελικός σταθμός, τερματικό, σχολικό τρίμηνο, ακροδέκτης