σχόλιο - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σχόλιο - translation to English


σχόλιο      
annotation, comment, gloss
annotation      
n. σχόλιο
comment      
n. σχόλιο, παρατήρηση