σωλήνας αποχέτευσης - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωλήνας αποχέτευσης - translation to English


σωλήνας αποχέτευσης      
drainpipe, waste pipe
waste pipe      
σωλήνας αποχέτευσης
drainpipe      
n. σωλήνας αποχέτευσης