σωλιάνω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωλιάνω - translation to English


σωλιάνω      
slobber
slobber      
v. σωλιάνω, σαλιάζω