σωματική διάπλαση - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωματική διάπλαση - translation to English


σωματική διάπλαση      
physique
physique      
n. σωματική διάπλαση, σωματική κατασκευή, σωματική δύναμη