σωματικός οργανισμός - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωματικός οργανισμός - translation to English


σωματικός οργανισμός      
constitution
constitution      
n. πολίτευμα, σύνταγμα, καταστατικός χάρτης, συγκρότηση, σωματικός οργανισμός, ιδιοσυστασία, σύσταση, κράση