σωματικότητα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωματικότητα - translation to English


σωματικότητα      
corporality
corporality      
n. σωματικότης, σωματικότητα