σωρεία - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωρεία - translation to English


σωρεία      
heap, lost
heap      
n. σωρεία, σωρός
lost      
σωρεία, χαμένος, χασούρα