σωρευτικός - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωρευτικός - translation to English


σωρευτικός      
cumulative
cumulative      
adj. επισωρευτικός, συσσωρευτικός, σωρευτικός