σωρευτικότητα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωρευτικότητα - translation to English


σωρευτικότητα      
cumulativeness
cumulativeness      
n. σωρευτικότητα, σωρευτικότης