σωσίβιο λέμβων - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωσίβιο λέμβων - translation to English


σωσίβιο λέμβων      
air case buoyancy tank
air case buoyancy tank      
αεροκιβώτιο, σωσίβιο λέμβων