σωστά - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σωστά - translation to English


σωστά      
aright, correctly
correctly      
adv. σωστά
aright      
adv. ορθώς, σωστά