σύμετρος - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύμετρος - translation to English


σύμετρος      
symmetric, symmetrical
symmetrical      
adj. συμμετρικός, σύμετρος
symmetric      
adj. σύμετρος, συμμετρικός