σύμπλεγμα συμφώνου - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύμπλεγμα συμφώνου - translation to English


σύμπλεγμα συμφώνου      
cluster
cluster      
n. άθροισμα, σύμπλεγμα, σωρός, συστάδα, μάτσο λουλούδια, τσαμπί, σμήνος, συγκρότημα, σύμπλεγμα συμφώνου