σύμπνοια - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύμπνοια - translation to English


σύμπνοια      
harmony, togetherness
togetherness      
n. σύμπνοια
harmony      
n. συγχορδία, αρμονία, συμμετρία, σύμπνοια