σύνθετη εικόνα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύνθετη εικόνα - translation to English


σύνθετη εικόνα      
montage
montage      
n. σύνθετη εικόνα, μοντάζ, μοντάρισμα