σύριγμα - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύριγμα - translation to English


σύριγμα      
sizzle, whiz, sough, zip
whiz      
n. σύριγμα
sizzle      
n. άχνισμα, σύριγμα, τσιτσίρισμα