σύρμα καθαρισμού - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύρμα καθαρισμού - translation to English


σύρμα καθαρισμού      
steel wool
steel wool         
  • Piece of burning steel wool being spun to produce sparks for [[light painting]]
  • Soap-impregnated steel wool pad for household cleaning
BUNDLE OF VERY FINE AND FLEXIBLE SHARP-EDGED STEEL FILAMENTS
Steel wool pad; Wire sponge; Steel sponge
σύρμα καθαρισμού