σύρσιμο - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύρσιμο - translation to English


σύρσιμο      
crawl
crawl      
n. αργή πορεία, γύρος, κρόουλ κολύμπι, σύρσιμο