σύρω βίαια - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύρω βίαια - translation to English


σύρω βίαια      
drag
drag      
v. παρατείνω, σέρνω, σύρω βίαια, σύρομαι, υστερώ