τάπης - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

τάπης - translation to English


τάπης      
carpet, rug
carpet      
n. χαλί, ταπέτο, τάπης, τάπητας
rug      
n. χαλί, τάπης, χρίζω, χαλάκι