τάση για κατανάλωση - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

τάση για κατανάλωση - translation to English

POLITICAL PARTY IN GREECE
OAKKE; Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
  • The Secretaty General of the Organization for the Reconstruction of the Communist Party of Greece, Ilias Zafeiropoulos

τάση για κατανάλωση      
propensity to consume
propensity to consume      
τάση για κατανάλωση

Wikipedia

Organization for the Reconstruction of the Communist Party of Greece

The Organization for the Reconstruction of the Communist Party of Greece (Greek: Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΟΑΚΚΕ), Orgánosi yia tin Anasigkrótisi tou Komounistikoú Kómmatos Elládas), mostly known by its acronym OAKKE, is a minor Greek political party known for its strong anti-Russian positions.

Secretary of the Central Committee of OAKKE is Elias Zafiropoulos.

OAKKE was established in 1985 and is part of the Greek far-left, and it stems from the multiple splits of the Greek Maoist movement. It is best known for its pro-industrialisation views, as it considers industrial growth a prerequisite for the development of the working class, which is required for the socialist revolution.

Another political feature of OAKKE is its views regarding an alleged Russian conspiracy to corrupt the left and install its own world regime. They argue that Russian imperialism is today the main threat for all humanity, just like Hitler was in the 1930s and 1940s.

OAKKE supports the Chechnya independence from Russia, which OAKKE sees as the organizer of the September 11, 2001 attacks.