τάση προς εμετό - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

τάση προς εμετό - translation to English

ANCIENT CITY IN CILICIA CAMPESTRIS, TURKEY
Mopsuesta; Seleucia Mopsuestia; Misis; Mamistra; Mamissa; Mompsuestia; Mopsouhestia; Seleucia ad Pyramum; Yakapinar; Yakapınar; Μοψουεστία; Mopsus (city); Seleucia on the Pyramus; Σελεύκεια προς τον Πύραμο; Seleucia pros to Pyramo; Al-Massisa
  • Mosaics depicting [[Noah's Ark]] in the [[Misis Mosaic Museum]]

τάση προς εμετό      
squeamish
squeamish      
adj. σιχασιάρης, λεπτολόγος, τάση προς εμετό

Wikipedia

Mopsuestia

Mopsuestia and Mopsuhestia (Ancient Greek: Μοψουεστία and Μόψου ἑστία, romanized: Mopsou(h)estia and Μόψου Mopsou and Μόψου πόλις and Μόψος; Byzantine Greek: Mamista, Manistra, Mampsista; Arabic: al-Maṣṣīṣah; Armenian: Msis, Mises, Mam(u)estia; modern Yakapınar) is an ancient city in Cilicia Campestris on the Pyramus River (now the Ceyhan River) located approximately 20 km (12 mi) east of ancient Antiochia in Cilicia (present-day Adana, southern Turkey). From the city's harbor, the river is navigable to the Mediterranean Sea, a distance of over 40 km (24 mi).

The 1879 book A Latin Dictionary, the 1898 book Dictionary of Classical Antiquities, the 1913 Catholic Encyclopedia and the 1920 La Cilicie mention that the city at that time was called Missis or Messis, but in 1960 the name changed to Yakapınar.