Diclib.com
Diccionario en línea


C = contacteur - traducción al ruso


C = contacteur      
контактор
Elle m’a demandé de contacter la société C.      
Она посоветовала мне обратиться в похоронное агентство.
Elle m’a demandé de contacter la société C.      
Она посоветовала мне обратиться в похоронное агентство.