Έβενος - significado y definición. Qué es Έβενος
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Έβενος - definición


Έβενος         
Ο έβενος είναι είδος ξύλου το οποίο είναι σχεδόν μαύρο, συμπαγές, σκληρό και βαρύ. Συνήθως προέρχεται από δένδρα του γένους διόσπυρος, αλλά το όνομα έβενος μπορεί να φέρουν και άλλα βαριά και μαύρα ξύλα από τελείως διαφορετικά γένη φυτών.
Εύηνος (μυθολογία)         
ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΝΊΚΗΣ
Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Εύηνος αναφέρεται κυρίως ο ποτάμιος θεός του ποταμού Ευήνου της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Ο θεός αυτός όμως, γιος του θεού Άρη και της Δημονίκης, ήταν αρχικώς βασιλιάς της Αιτωλίας.