Έβρος (μυθολογία) - significado y definición. Qué es Έβρος (μυθολογία)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Έβρος (μυθολογία) - definición


Έβρος (μυθολογία)         
ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΜΥΘΟΛΟΓΊΑΣ
Ο Έβρος ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, γιος του βασιλιά της Θράκης, Κάσσανδρου. Δεν πρέπει να συνέχεται με τον ομόηχο πρόσωπο την ελληνικής μυθολογίας Εύρο.
Έβρος         
ΣΕΛΊΔΑ ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ WIKIMEDIA
Έβρος (αποσαφήνιση); Ποταμός Έβρος
Το όνομα Έβρος μπορεί να αναφέρεται:
Ετρουσκική μυθολογία         
thumb|250px|right|Ετρουσκική τοιχογραφία με απεικόνιση του [[Τυφών (μυθολογία)|Τυφώνα.]]

Wikipedia

Έβρος (μυθολογία)
Ο Έβρος ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, γιος του βασιλιά της Θράκης, Κάσσανδρου. Δεν πρέπει να συνέχεται με τον ομόηχο πρόσωπο την ελληνικής μυθολογίας Εύρο.