Έγγραφο εθνικότητας - significado y definición. Qué es Έγγραφο εθνικότητας
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Έγγραφο εθνικότητας - definición


Έγγραφο εθνικότητας         
Έγγραφο εθνικότητας ή Πιστοποιητικό εθνικότητας (certificate of registry ή ship's cetificate of registry) ονομάζεται το έγγραφο που χορηγείται όταν ένα πλοίο νηολογηθεί σε ένα λιμένα και αποκτήσει έτσι το δικαίωμα να φέρει τη σημαία της Χώρας που ανήκει ο λιμένας αυτός.
Προσωρινό έγγραφο εθνικότητας         
Το Προσωρινό έγγραφο εθνικότητας είναι επίσημο έγγραφο πλοίου που, όπως ορίζεται εκ του ονόματος, έχει προσωρινή ισχύ.
Ναυτιλιακό έγγραφο         
Γενικά με τον όρο Ναυτιλιακά έγγραφα ή έγγραφα πλοίου (Ship's papers) καθιερώθηκε να αποκαλούνται τα απαραίτητα βιβλία και πιστοποιητικά που υποχρεούται να τηρεί και να φέρει ένα πλοίο, είτε κατ΄ επιταγή της νομοθεσίας, είτε γιατί καθιερώθηκαν από τη ναυτιλιακή τακτική και πρακτική.