Έγκλειση - significado y definición. Qué es Έγκλειση
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Έγκλειση - definición


Έγκλειση         
Η έγκλειση είναι τύπος συγκαθίζησης, κατά την οποία μια χημική ένωση εγκλωβίζεται μέσα σε μία κυψέλη κατά τη διάρκεια ταχείας κρυσταλλικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, αναπτυσσόμενα μόρια ιζήματος μπορούν να παγιδεύσουν διάφορες ουσίες οι οποίες δε γίνονται μέρος του κρυσταλλικού πλέγματος, αλλά απλά περικυκλώνονται από το κρυσταλλικό υλικό. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά όταν ικανοποιητικά διαλυτά, ενυδατωμένα άλατα κατακρημνίζονται. Είναι σπάνιο πρόβλημα σε ιζήματα υψηλά αδιάλυτων ουσιών που χρησιμοποιούνται σε βαρομετρικούς υπολογισμούς.