Ίακχος - significado y definición. Qué es Ίακχος
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ίακχος - definición


Ίακχος         
Στην ελληνική μυθολογία ο Ίακχος είναι επίθετο του θεού ΔιονύσουTheoi.com, Dionysus Titles, ειδικότερα όταν αποτελεί την θεότητα που οδηγεί την πορεία των μυημένων προς τα Ελευσίνια Μυστήρια, οπότε και θεωρείται ως γιος του Δία και της Δήμητρας.