Ίβυκος - significado y definición. Qué es Ίβυκος
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ίβυκος - definición


Ίβυκος         
ΑΡΧΑΊΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΛΥΡΙΚΌΣ ΠΟΙΗΤΉΣ ΑΠΌ ΤΟ ΡΉΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
Ο ΊβυκοςΊβυκος ο Ρηγίνος) ήταν αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής από το Ρήγιο της Μεγάλης Ελλάδας. Η ακμή του τοποθετείται στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., στην εποχή του τυράννου της Σάμου Πολυκράτη, αφού στην αυλή του έζησε πολύ χρόνο. Ο Ίβυκος γεννήθηκε όταν ο Στησίχορος ήταν πια γέρος.